بادکنک

فیلتر توسط
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ طلایی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ نقره ای | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ قرمز | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ مشکی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ صورتی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
10,800 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ رزگلد | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
9,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی محصول ایران تولیدکننده:لی لی بالن سایر ویژگی ها: رنگ طلایی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
9,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی محصول ایران تولیدکننده:لی لی بالن سایر ویژگی ها: رنگ نقره ای | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچی تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
9,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی محصول ایران تولیدکننده:لی لی بالن سایر ویژگی ها: رنگ قرمز | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
9,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عدد جنس:فویلی محصول ایران تولیدکننده:لی لی بالن سایر ویژگی ها: رنگ مشکی | شامل اعداد 0 و 1 تا 9 | سایز 32اینچ تعداد در جین 24عدد - تعداد در کارتن 600عدد
5,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: قلب  جنس: فویلی تعداد در هر بسته: 1 عدد سایر ویژگی ها: رنگ جور | مناسب جشن تولد و سالگرد ازدواج | مناسب جهت تزیین جشن و دکور سازی تعداد در جین  50عدد- تعداد در کارتن 3000عدد
4,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم: قلب  جنس: فویلی سایر ویژگی ها: رنگ جور | مناسب جشن تولد و سالگرد ازدواج | مناسب جهت تزیین جشن و دکور سازی تعداد در جین  50عدد- تعداد در کارتن 2000عدد
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ طلایی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته  
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ نقره ای | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ قرمز | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ رزگلد | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ مشکی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی تیره | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی روشن | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ صورتی روشن | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ صورتی تیره | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ قرمزمشکی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ مشکی طلایی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی قرمز | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ طلایی، نقره ای، آبی، صورتی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ بنفش چند رنگ | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ تونالیته | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی خالدار | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
34,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ صورتی خالدار | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت مجزا تعداد در جین 25بسته - تعداد در کارتن300بسته
30,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ طلایی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت بهم چسبیده تعداد در جین 12بسته - تعداد در کارتن 300بسته
30,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ رزگلد | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت بهم چسبیده تعداد در جین 12بسته - تعداد در کارتن 300بسته
30,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ قرمز | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت بهم چسبیده تعداد در جین 12بسته - تعداد در کارتن 300بسته
30,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف HAPPY BIIRTHDAY بصورت بهم چسبیده تعداد در جین 12بسته - تعداد در کارتن 300بسته
11,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: نوزاد  جنس: فویلی تعداد در هر بسته:1عدد سایر ویژگی ها: رنگ آبی و صورتی | مناسب جهت تزئین تولدها، جشن تعیین جنسیت و سیسمونی | مناسب جهت دکور سازی تعداد در جین 10عدد - تعداد در کارتن 500عدد
8,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: شیشه شیر جنس: فویلی تعداد در هر بسته:1عدد سایر ویژگی ها: رنگ آبی و صورتی | مناسب جهت تزئین تولدها، جشن تعیین جنسیت و سیسمونی | مناسب جهت دکور سازی تعداد در جین 10عدد - تعداد در کارتن 500عدد
8,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: عروسکی نوزادی جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ آبی و صورتی | مناسب تزیین و دکور محل جشن سیسمونی و تعیین جنسیت تعداد در جین 10عدد - تعداد در کارتن 500عدد
7,200 تومان
ویژگی های محصول : فرم: قلب جنس: فویلی تعداد در هر بسته:1عدد قلب عروس 1عدد قلب داماد سایر ویژگی ها: رنگ سفید و مشکی | مناسب سالگرد ازدواج | مناسب جهت تزیین جشن و دکور سازی تعداد در جین 10بسته -...
8,500 تومان
ویژگی های محصول : فرم:سبیل و لب جنس: فویلی تعداد در هر بسته:1عدد سایر ویژگی ها: رنگ مشکی | مناسب سالگرد ازدواج،روز پدر ، تولد مردانه و پسرانه | مناسب جهت تزیین جشن و دکور سازی تعداد در جین 10عدد - تعداد در کارتن 300عدد
17,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایز: 70*104 سانت سایر ویژگی ها: کارتی | رنگ قرمز | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف love بهم چسبیده تعداد در جین : 10عدد - تعداد در کارتن : 500عدد
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: حروف جنس:فویلی سایر ویژگی ها: رنگ قرمز | مناسب تزیین و دکور محل جشن | شامل حروف love بهم چسبیده تعداد در جین : 10 عدد - تعداد در کارتن : 500 عدد
8,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: قلب 3عددی جنس: فویلی تعداد در هر بسته: 1 عدد سایر ویژگی ها: رنگ سفید و مشکی | مناسب سالگرد ازدواج | مناسب جهت تزیین جشن و دکور سازی تعداد در جین 10عدد - تعداد در کارتن 300عدد
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ سفید متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ نقره ای متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ طلایی متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ زرد متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین 10بسته...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ نارنجی متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ قرمز متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین 10بسته...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ صورتی متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ بنفش متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین 10بسته -...
85,000 تومان
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ بنفش تیره متالیک | مارک واندرفول | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ قرمز مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ صورتی مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ مشکی مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ آبی روشن مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ آبی تیره مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...
تماس بگیرید
ویژگی های محصول : فرم: بادکنک جنس: لاتکس تعداد در بسته : 100 عدد سایر ویژگی ها: رنگ بنفش مات | مارک دکوتکس | مناسب تزیین محل جشن و بادکنک آرایی | قابل استفاده در جشن ها،تولدها و عروسی ها تعداد در جین : 10 بسته -...

اگر برای یک مهمانی یا جشن تولد به دنبال خرید انواع بادکنک هستید، شناخت انواع مختلفی از بادکنک‌های موجود در بازار امروز برای شما مفید خواهد بود. بنابراین می‌توانید دقیقاً همان چیزی را که برای مهمانی یا تولد نیاز دارید، خریداری کنید. هنگام جشن تولد یا افتتاحیه فروشگاه هیچ چیز به اندازه بادکنک، دکوراسیونی زیبا را خلق نمی‌کند. می‌توانید با نوع مناسب بادکنک به چشم انداز خاصی که در ذهن دارید، دست یابید. با وجود رنگ‌ها، سبک‌ها و طرح‌های متنوع و مختلف، گزینه‌های زیاد و متنوعی برای انتخاب شما وجود دارد.

در این مقاله قصد داریم در مورد انواع بادکنک صحبت کنیم و مدل‌های مختلف و کاربردهایشان را به شما معرفی کنیم. در این صورت می‌توانید به راحتی به یک مرکز فروش عمده بادکنک مانند بمب شادی مراجعه کنید و با شناخت کامل محصول مورد نظرتان را خریداری کنید.

تنوع جنس بادکنک‌ها باعث تفاوت در کاربرد آن‌ها می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که شناخت آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کند. در ادامه کاربردهای بادکنک‌های مختلف را بیان کرده‌ایم.

بادکنک‌های لاتکس

رایج‌ترین نوع بادکنک‌ها، لاتکس می‌باشد. غالباً به شکل قطره اشک یا بیضی و از لاتکس کاملاً طبیعی و قابل بازیافت ساخته می‌شوند. آن‌ها به عنوان بادکنک مهمانی شناخته می‌شوند و برای انواع جشن‌ها، افتتاحیه‌ها و تزئین و بادکنک آرایی بسیار محبوب هستند. میتوان روی این مدل از انواع بادکنک پیام و حتی عکس و طرح هنری چاپ کرد. با این قابلیت، آن‌ها می‌توانند برای یک مراسم خاص سفارشی سازی شوند. این نوع بادکنک‌ها با اندازه و شکل‌های متنوعی طراحی و تولید می‌شوند. این موضوع قدرت انتخاب مشتریان را بیشتر می‌کند و می‌توانند بادکنک مناسب با تم رنگی مورد نظرشان را انتخاب کنند. در این نوع بیش از ۸۰ رنگ برای انتخاب وجود دارد.

انواع بادکنک لاتکس بدون هلیوم قابل استفاده هستند و بسیار انعطاف پذیرند. بنابراین شما نیازی به خرید یا اجاره مخازن هلیوم ندارید. این موضوع می‌تواند در هزینه شما صرفه جویی کند. با استفاده از یک باد کننده هوا، یک پمپ، یا یک بادکنک دستی می‌توانید بالن‌های لاتکس را با هوای معمولی پر کنید.

بادکنک فویلی

انواع بادکنک‌های فویلی براق هستند. آن‌ها شکل‌های مختلف و اندازه‌های گوناگونی دارند. به معنای واقعی کلمه هزاران سبک بادکنک فویلی با کاراکترهای مجاز بسیاری در دسترس ما است! با این انتخاب بادکنک، گزینه‌های بسیاری از نظر شکل، اندازه و رنگ برای انتخاب وجود دارد.

این بادکنک‌ها با ورق‌های نایلونی ساخته شده‌اند که هلیوم را به خوبی حفظ می‌کنند، سبک هستند و ماندگاری بالایی دارند. سطح براق این مدل از انواع بادکنک باعث می‌شود عکس‌ها و الگوهای متنوعی که روی آن‌ها قرار می‌گیرند، جلوه بیشتری داشته باشند. آن‌ها نیز برای مراسم‌های مختلف مناسبند.

بادکنک‌های فویلی گران تر از بادکنک‌های لاتکس هستند. اما دلایل بسیار خوبی برای صرف هزینه بیشتر برای خرید این محصولات وجود دارد. آنها بدون شک بادکنک‌هایی با کیفیت بالاتر هستند که ظاهر فلزی دارند. آن‌ها دارای چاپ‌های بسیار بزرگ‌تر و جذاب‌تر هستند و ماندگاری آن‌ها بسیار طولانی است. هیچ چیزی بیشتر از یک بادکنک روشن و براق فویلی جلب توجه نمی‌کند.

بادکنک شفاف بوبو بالون یا شب تاب با LED

این مدل از انواع بادکنک‌ها گزینه مناسبی برای مهمانی‌های خاص است. بادکنک‌های شب تاب دارای چراغ LED در داخل و قسمت انتهایی بادکنک هستند. با کشیدن برگه کاغذی که از دهان بادکنک بیرون زده است، می‌توانید نور آن را روشن کنید.

چراغ‌های LED حداکثر ۱۵ ساعت دوام می‌آورند. البته برخی از افراد می‌گویند که مدت زمان بیشتری روشن باقی می‌مانند. فقط توجه داشته باشید که این چراغ‌ها کوچک هستند و روشنایی خیلی زیادی ندارد. در واقع روشنایی آن‌ها تزئینی است و نمی‌توان برای نورپردازی سالن جشن روی آن‌ها حساب کرد. اگر از آن‌ها در شب یا در یک اتاق تاریک استفاده کنید، بهترین اثر را خواهد داشت. بوبو بالن یکی از انواع بادکنک‌های شب تاب است.

بادکنک‌های حبابی

این بادکنک‌های از یک ماده پلاستیکی انعطاف پذیر ساخته می‌شوند و جزو انواع بادکنک جدید هستند. بادکنک‌های حبابی معمولاً گرد و در تنوع زیادی در بازار موجود هستند. آن‌ها معمولا با گاز هلیوم پر می‌شوند. در برخی موارد نیز بادکنک‌های کوچک‌تر یا سایر اشیاء تزئینی داخل این بادکنک‌ها قرار می‌گیرد که جذابیت آن‌ها را دوچندان می‌کند.

در بادکنک‌های فویلی نمی‌توان از دسته و چوب بادکنک استفاده کرد. برخلاف بادکنک‌های لاتکس، که قابل کشش و انعطاف پذیر هستند. مدل‌های فویلی جزو انواع بادکنکی هستند که خیلی خوب روی جام نمی‌چسبند و نتیجه نهایی بادکنکی است تا حدی فلاپ شده باشد. بادکنک‌های سفارشی فویلی هنگام پر شدن با استفاده از گاز هلیوم و گره زدن با نخ در بهترین و جذاب ترین حالت خود قرار دارند.

محصولات لاتکس بسیار متداول هستند. به همین دلیل احتمالا با نحوه خرید آن‌ها کاملا آشنا هستید. اما در ادامه توضیحاتی در مورد خرید انواع بادکنک فویلی ارائه داده‌ایم. با توجه به این نکات می‌توانید بهترین محصول را خریداری نمایید.

هنگام خرید بادکنک فویلی، باهوش باشید. بادکنک‌های ارزان قیمت فویلی لزوما بهترین خرید نیستند. زیرا این انواع بادکنک فویلی دارای زمان شناور بسیار کوتاهی هستند و ممکن است دارای نقایص و سوراخ سوراخ‌های بالایی برای خروج هوا باشند. این امر در درجه اول هدف سفارشی سازی بادکنک‌های فویلی را کاملاً شکست می‌دهد.

هنگام خرید بادکنک‌های فویلی، سعی کنید محصولاتی با شیرهای آب بندی کننده پیدا کنید. بالن‌های فویل آناگرام از مواد کامپوزیتی ساخته می‌شوند که ۵ تا ۷ روز می‌توانند در هوا شناور بمانند. علاوه بر این، شما در مصرف هلیم نیز صرفه جویی می‌کنید زیرا بادکنک‌های فویلی ۲۵٪ هلیم کمتری در هر بادکنک مصرف می‌کنند. این موضوع به شما امکان می‌دهد تا در هر مخزن هلیوم ۳۰٪ بالون بیشتر پر کنید. که در نتیجه تقریباً ۲۲٪ در هزینه‌های هلیوم صرفه جویی خواهید کرد.

انواع بادکنک‌های فویلی در ۴ شکل مختلف گرد، قلب، ستاره و مربع در بازار عرضه می‌شوند. همه آن‌ها تقریباً در هر رنگی تولید می‌شوند. بنابراین یافتن بادکنک‌های رنگی مناسب برای تبلیغات، مراسم یا مهمانی شما هرگز مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

برای نگه داشتن بادکنک‌ها در هوا باید از گاز هلیوم استفاده کرد. مخزن‌های هلیوم در ظرفیت‌های متفاوت در بازار وجود دارد که برای پر کردن بالون‌ها به فروش می‌رسد. در واقع اینکه انواع بادکنک روی هوا باقی می‌مانند، ارتباطی به مدل یا جنس آن‌ها ندارد. هر محصولی که با هلیوم پر شود، تا جایی که سقف مانع آن شود، به بالا می‌رود. بنابراین در صورتی که قصد دارید، بادکنک‌ها تا ارتفاع محدودی بالا روند، باید آن‌ها را با نخ مناسب به زمین یا وسیله‌ای که روی زمین است ببندید. برای این کار از نخ‌ها و اشیاء تزیینی مرتبط استفاده می‌شود.

گاز موجود در انواع بادکنک‌هایی که در هوا می‌مانند هلیوم است که گاهی اوقات به آن "گاز بادکنکی" نیز می‌گویند. بادکنک هلیومی‌ شناور است زیرا چگالی هلیوم نسبت به هوا کمتر یا از هوا سبک‌تر است. هلیم به صورت گاز فشرده در سیلندر گاز وجود دارد. اکثر سیلندرها قابل شارژ هستند؛ اما مدل‌های یکبار مصرف آن‌ها نیز وجود دارد. هلیوم غیر سمی‌ و غیر قابل اشتعال است.

ادامه مطلب

دسته بندی

تنظیمات

فهرست

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام

یک حساب کاربری رایگان برای استفاده از لیست علاقه مندی ها ایجاد کنید.

ورود / ثبت نام